Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh
@ 2010 Cổng thông tin điện tử Sở Y Tế tỉnh Kiên Giang
Đơn vị chủ quản : Sở Y Tế tỉnh Kiên Giang
Địa chỉ BBT: 01 - Trần Hưng Đạo - Vĩnh Thanh Vân - TP.Rạch Giá - Kiên Giang
Điện thoại: (077) 3862 023 , Fax: (077) 3862 023 , Email: syt@kiengiang.gov.vn